bewuste groei in mens en organisatie
“Wie zich verbindt met zijn levensstroom, stroomt moeiteloos “

Coachen bij Burn-out

Spirit in Work biedt je een steun in de rug bij herstel van een burn-out. Zodat je sterker terug kunt komen in je werk met behoud van je eigenheid. Vooral bewuster van je uitdagingen op het gebied van balans en het vermogen af en toe gas terug te kunnen nemen. Want vaak gaat een burn-out hand in hand met een “teveel van het goede”, van inzet, verantwoordelijkheid, volharding en dienstbaarheid. Zodat de accu langzaam aan en soms onopgemerkt leeg is gelopen.

In de coaching ligt de focus op bewustwording en op de vraag “hoe word en blijf ik fit en vitaal”. Bovendien ontdek je waar het voor jou werkelijk om gaat in je werk en leven, zodat je keuzes daar beter op afgestemd zijn. Op die manier komen geven en doen structureel beter in balans met ontvangen, ontspannen en weer opladen.

Coaching bij Burn-out start met een kennismakings gesprek. Vervolgens maak ik een schriftelijk voorstel over een passend traject. Want het vraagt zorg, maatwerk en creativiteit om op krachten te komen en vitaal weer aan de slag te gaan.
Na 9 gesprekken vindt er een evaluatie plaats. Vaak wordt Coaching bij Burn-Out geïnitieerd door de werkgever. De begeleiding kan ook plaatsvinden bij Reïntegratie of een Persoonsgebonden Budget.