bewuste groei in mens en organisatie
"Wie zijn grenzen verlegt, wordt een bron van wijsheid"

Visie

Als je kijkt naar het ritme van de seizoenen in de natuur, dan zie je dat eigenlijk alles van nature voortdurend groeit, verandert en ontwikkelt. Groei zie ik als een pad van ‘ont-wikkeling’; je eigenheid en dat wat je echt motiveert herontdekken. Om van daaruit je talenten effectief in te zetten in werk. Soms gaat groei bijna  vanzelfsprekend; uitdagingen gaan dan hand in hand gaan met het leren van nieuwe vaardigheden en kwaliteiten. Maar soms moeten we een grote sprong maken of lopen we tegen grenzen of onzekerheden aan. Of we worden ineens onverwachts met lastige veranderingen of crises geconfronteerd waarbij we het gevoel hebben dat we verder moeten reiken dan onze polsstok lang is. Zeker bij grote veranderingen in organisaties kan coaching je helpen om je vertrouwen, helderheid en kracht te geven bij het maken van keuzen en ondernemen van actie. 

Mijn werk is sterk geïnspireerd door het motto `er is niets mooiers, dan te worden wie je bent´. Ik geloof in het enorme potentieel dat iedereen in zich heeft. Mijn inzet is er dan ook op gericht om mensen te ondersteunen zich bewust te worden van wie zij in essentie zijn. En hen te begeleiden en te inspireren om hun talenten optimaal te kunnen inzetten om te bereiken wat zij verlangen. Succes zie ik daarbij als het vermogen de eigen doelen en dromen die iemand voor ogen heeft, te realiseren. Als mensen zo bewuste keuzes maken en ervoor gaan het beste uit zichzelf te halen dan zullen zij kwaliteit toevoegen in werk, teams en de organisatie.