bewuste groei in mens en organisatie
"Wie met aandacht bewust wordt groeit in eigenheid"

Email coaching

In een druk bestaan of een internationale werkomgeving kan het prettig en praktisch zijn om de coaching vooral via e-mail plaats te laten vinden. We werken bij email coaching volgens het principe van de strippenkaart.
We starten met een ‘life’ kennismakingsgesprek om wensen en vragen samen in kaart te brengen. Vervolgens bepaal je zelf hoe groot je strippenkaart gaat worden; met welke frequentie je vragen en situaties wilt voorleggen per e-mail. Denk aan één keer in de 1 à 2 weken. Deze manier van werken levert goede resultaten wanneer je bijvoorbeeld start in een nieuwe functie. Of als je in een lastige fase of in een dilemma zit, waar je met een hernieuwd inzicht weer zelf vervolg aan kunt geven.

 
Voor informatie kun je me mailen of bellen 06-55895970.