bewuste groei in mens en organisatie
"Wie met passie in beweging komt, beweegt naar iets nieuws"

Loopbaancoaching

Loopbaan coaching biedt de ruimte om stil te staan op de plek waar je je nu bevindt. Om zodoende weer zicht te krijgen op je eigen weg en inspiratie in je carrière

Loopbaancoaching biedt meerwaarde wanneer je;

Wilt ontdekken wat je nog meer in je mars hebt Succes hand in hand wilt laten gaan met bezieling in je werk Als zelfstandig professional je persoonlijke visie wilt vernieuwen Een nieuwe koers wilt uitzetten bij reorganisatie of reïntegratie

Ik bied 2 trajecten:

TOP coaching

Een kort, intensief traject dat ondersteuning biedt bij MD trajecten of Talentontwikkeling Programma’s. Het TOP coaching traject bestaat doorgaans uit drie gesprekken van 2 uur in een periode van drie weken. Vragenlijsten en opdrachten maken deel uit van het programma. Met als resultaat een duidelijk beeld van je talenten, gewenste koers en het (ontwikkel)pad wat daarbij past Zo kan je goed beslagen ten ijs in gesprek gaan over je groei en toekomst in de organisatie. Het programma is ook op z’n plaats bij een reorganisatie of herplaatsing. Ingrijpende veranderingen in organisaties vragen namelijk veel flexibiliteit en persoonlijke kracht van iedereen en kunnen aanleiding zijn voor persoonlijke, dieperliggende vragen

Intensief Loopbaantraject

Dit traject is op zijn plaats bij diegenen die het roer om willen gooien en op zoek zijn naar een positie die er werkelijk toe doet. Dan trekken we meer tijd uit om uitgebreider stil te staan bij een hernieuwde loopbaankoers

Praktische oefeningen worden gecombineerd met visualisaties. Om zo je dromen echt handen en voeten te kunnen geven naar een nieuwe wending in je loopbaan Reken op acht gesprekken met een doorlooptijd van ca. 4 maanden om samen een persoonlijke visie, koers en actieplan uit te stippelen.